Energiflykting, ljus- och kärleksbärare

11 februari 2016

 

engelskaflaggan Welcome to Saiba Gote’s english pages >>

Mitt indiska namn är Saiba Gote och mitt svenska namn är Göte Norberg. Jag är dalmas och skriven i Falun, men eftersom jag är elöverkänslig bor jag större delen av året som energiflykting, i min husbil eller i Indien!

Under de senaste tolv åren har jag farit runt i Sverige med min husbil och gett behandlingar och konsultationer samt hållit kurser och föredrag.

Läs mer om behandlingar, konsultationer, kurser och föredrag här.

Jag gör energibalansering av bostäder och arbetsplatser (mot jordstrålning, mobilstrålning, el, spöken och andra oönskade energier) samt ger massage, healing, aurabehandling och Detox fotbad.

Vill du ha min hjälp?

Ring eller mejla mig:

Efter en resa i Indien 2008 tog mitt liv en ny riktning och när jag kom hem startade jag biståndsorganisationen Saiba Gote. Pengarna till biståndet kommer dels från penninggåvor, dels från mitt eget arbete som bärare och förmedlare av Kärlek och Ljus samt föredrag och kurser.

Läs mer om biståndsorganisationen Saiba Gote här.

SaibaGotewebb

Resebrev 2016-02-10 Nytt!

Kort hälsorapport:

Trots sjukvårdens pessimism, resistens mot mediciner och en accelerande utförsbacke med snabbt okontrollerad försämrad hälsa, trots denna pessimistiska verklighet så har jag aldrig gett upp hoppet.

Med en mix av läkemedel och naturens skafferi med min egenhändiga mix så har jag just nu hittat bromsen och vänt livet från dödens riktning mot livet igen. Med envishet och livsvilja samt att jag aldrig gett upp hoppet så är jag nu på väg tillbaka – en mycket mödosam, osäker väg men med hoppet så ska det gå.

Information från meditation 8 februari 2016:

2015 beslutade ”gud” att lyfta sin hand ifrån människorna eftersom de slutat tro och lyssna på guden. Han håller fortfarande ett vakande öga på mänskligheten och ser vad vi kommer att ställa till med. Först 2021 återger guden sin hand och kraft till människornas förfogande.

De regerande och styrande människorna håller på att skapa kaos i världen, De lyssnar ej till gud och det kloka folket, nej tyvärr så går de de mörka krafterna tillmötes.

Muslimska mindre goda krafter kommer att ta över stora delar av Europa. Kaos och stridigheter följer i dess spår.

Stor risk för att kemiskt dödande vapen kommer användas i dessa strider, vilket skulle leda till att stora delar av Europa ödeläggs för lång tid.

Ekonomi i stor gungning i Europa och USA. Kina kommer att bli nästa stormakt ekonomiskt efter att krisen lagt sig.

2016-2017 blir mycket kritiska år på hela jorden, men framförallt i Europa. Detta gäller på många områden.

2017 stor oro och turbulens. 2018 kan vända till lite bättring om ledare avsätts och nya tillkommer. Om de styrande börjar lyssna på det kloka folket och även handla därefter, ja då finns en liten chans till bättring under 2018. Annars fortsatt kaos och onödigt lidande.

2021 vändningens år. Här ger gudarna åter sin hjälp och kunskap till människorna. Här börjar den långa mödosamma resan att återskapa förtroenden, fred och balans.

Tyvärr en dyster rapport men verkligheten är sådan.

Vad kan du och jag göra då?

Jo bedja, be och visa gudarna att vi tror och litar på dem och alla naturens krafter. Bed om fred, kärlek och god hälsa för allt och alla. Håll hoppet uppe, tro alltid på att det goda segrar!

Kram och lycka till från

Saiba

Resebrev 2015-12-25

Spaning inför 2016…

Först, jo jag har bevisligen tillförlitlig kontakt i Vita Brödraskapet, ty de har i flera år varnat för politiker och människor med makt och vad de kan komma att ställa till med. De mörka krafterna politiker, ja även Sveriges nu styrande, men framför allt USA och deras allierade, inklusive Bilderbergsgruppen som sedan länge planerat den flyktingström vi nu ser i bl a Europa och Sverige. De stöder även IS med hjälp så de kan genomföra sina planer, skapa oro och rädsla i världen.

Min källa har också länge varnat for religioner och då att en religion av alla är de mörka krafternas instrument och nu det bekräftats också muslimernas del IS. Allt för mera makt och pengar, ty krig ger klirr i den amerikanska kassan.

Men om vi stannar i Sverige, jo rädsla och oro har även kommit hit med tomma hot om ryssen, en okontrollerad flyktingström och med allt som detta nu medför: ökad kriminalitet, brottslighet i alla dess former, hat, ilska, olika syn på livet, olika kulturer. Men kom ihåg: detta är ej de nyanländas fel, ja jo till liten del men den som bär ansvaret i grunden är vår regering. Detta vänner är min egen tolkning av den rådande situationen.

Kanalisering inför 2016:

Rädsla och konflikter skapade av personer i ledande ställning kommer bestå och tillta. Aggresion, våld kommer att tillta bland de vanliga medelinvånarna, detta p g a politikers okunskap, oskyldiga blir drabbade.

Väderkaos fortsätter att öka, tillta, med fler kraftiga stormar. Kraftig nederbörd väntas tillta över hela jorden, och detta för att Moder jord måste befria sig från mindre bra energier. Ekonomisk obalans är att vänta, en ny planterad sjukdom kommer sprida rädsla.

Detta låter ej bra men det är den verklighet som väntar befolkningen på jorden och tyvärr även i Sverige.

Men vad du kan göra: fall ej in i den mindre bra energins rädsla utan fortsätt hoppas, tro och framfor allt be bed om en bättre värld. Bed för dig, din familj, för mänskligheten, för allt levande, för Moder jord, världen, universum. Bed om godhet och rättvisa. Ge aldrig upp hoppet om att det goda kommer att segra..

Min nuvarande situation

Jo, jag är ej så aktiv här på hemsidan, men jobbar vidare så gott jag kan med energibalansering och hjälp till fattiga behovande. Jag är sjuk, allvarligt sjuk, och har så varit en längre tid. Förutom värk i hela kroppen p g a tidigare olyckor och sjukdomar så är jag drabbad av allvarlig sjukdom och sjukvården finner ej någon medicin som är verksam för mig så nu, mot deras rekommendationer och varningar, så spelar jag högt med livet som insats och provar olika naturliga blandningar som kommer till mig i meditation. Hoppas det hjälper.

Varje dag är en ny prövning. Jag lider men jag har livslust och livsvilja och har överlevt tidigare mot alla odds. Familj, barn, barnbarn, vänner ger mig styrka till att kämpa vidare. Jag är nöjd med allt vad livet lärt mig, men vill lära mera. Jag är ej rädd för att dö och gå in i nästa livs fas, nej jag är redo när den stunden kommer…

Just nu lever jag varje dag som om den vore den sista och det har gett livet en ny högre mening, och 9 av 10 dagar kan jag säga jag er nöjd med dagen. Så nu är det upp till gudarna att bestämma.  Varför vill jag delge dej detta? Jo kom ihåg att vad du än råkar ut för, hur du än mår, så finns det alltid någon som har det värre. Ge aldrig upp hoppet. Be till gudarna och under kommer att ske.

Jag hoppas vara här och kunna ge en positivare spaning infor 2017 men oddsen för att jag är i denna livsform då är näst intill obefintliga, men hoppet har jag kvar, liksom viljan och tron på att gudarna ger mig en lång tid här…

Ha det gott! Gör alla dagar till fina dagar, tro på det goda och det kommer till dig, mata endast det goda med goda tankar, tag ej in rädslan i ditt liv, ty den är den enda riktigt farliga sjukdomen. Må Gud välsigna dig.

Kram från

Saiba Gote

Kanaliserat 2013-07-25: Varning för manipulerat Om-tecken

001_aum1 Om-tecknet, det heliga originalet.

I våra andliga kretsar kommer man från mindre goda krafter försöka placera ut villospår om ”ny andlighet” med Om-tecknet som symbol. Något omgjort kommer tecknet att kallas Den nya tidens Om.

Varför? Jo, vi alla – shamaner, gurus, noider, alternativbe-handlare och alternativutövare (oavsett om det är med energier, örter, naturliga kroppsbehandlingar, tro, böner) – är tillsammans det största hotet mot mindre bra element och det har de insett nu!

Bön, tanke och tro kan övervinna allt, så var vaksam för den nya tidens Om-rörelser som kommer att dyka upp. De vill vilseleda oss.

Kram och kärlek till er alla!

Saiba Gote

Läs alla mina reserapporter och kanaliseringar härAktuellt