Aktuellt

engelskaflaggan Saiba Gote’s english pages >>:

SaibaGotewebb

Resebrev 2016-02-10 Nytt!

Kort hälsorapport:

Trots sjukvårdens pessimism, resistens mot mediciner och en accelerande utförsbacke med snabbt okontrollerad försämrad hälsa, trots denna pessimistiska verklighet så har jag aldrig gett upp hoppet.

Med en mix av läkemedel och naturens skafferi med min egenhändiga mix så har jag just nu hittat bromsen och vänt livet från dödens riktning mot livet igen. Med envishet och livsvilja samt att jag aldrig gett upp hoppet så är jag nu på väg tillbaka – en mycket mödosam, osäker väg men med hoppet så ska det gå.

Information från meditation 8 februari 2016:

2015 beslutade ”gud” att lyfta sin hand ifrån människorna eftersom de slutat tro och lyssna på guden. Han håller fortfarande ett vakande öga på mänskligheten och ser vad vi kommer att ställa till med. Först 2021 återger guden sin hand och kraft till människornas förfogande.

De regerande och styrande människorna håller på att skapa kaos i världen, De lyssnar ej till gud och det kloka folket, nej tyvärr så går de de mörka krafterna tillmötes.

Muslimska mindre goda krafter kommer att ta över stora delar av Europa. Kaos och stridigheter följer i dess spår.

Stor risk för att kemiskt dödande vapen kommer användas i dessa strider, vilket skulle leda till att stora delar av Europa ödeläggs för lång tid.

Ekonomi i stor gungning i Europa och USA. Kina kommer att bli nästa stormakt ekonomiskt efter att krisen lagt sig.

2016-2017 blir mycket kritiska år på hela jorden, men framförallt i Europa. Detta gäller på många områden.

2017 stor oro och turbulens. 2018 kan vända till lite bättring om ledare avsätts och nya tillkommer. Om de styrande börjar lyssna på det kloka folket och även handla därefter, ja då finns en liten chans till bättring under 2018. Annars fortsatt kaos och onödigt lidande.

2021 vändningens år. Här ger gudarna åter sin hjälp och kunskap till människorna. Här börjar den långa mödosamma resan att återskapa förtroenden, fred och balans.

Tyvärr en dyster rapport men verkligheten är sådan.

Vad kan du och jag göra då?

Jo bedja, be och visa gudarna att vi tror och litar på dem och alla naturens krafter. Bed om fred, kärlek och god hälsa för allt och alla. Håll hoppet uppe, tro alltid på att det goda segrar!

Kram och lycka till från

Saiba

Resebrev 2015-12-25: 

Spaning inför 2016…

Först, jo jag har bevisligen tillförlitlig kontakt i Vita Brödraskapet, ty de har i flera år varnat för politiker och människor med makt och vad de kan komma att ställa till med. De mörka krafterna politiker, ja även Sveriges nu styrande, men framför allt USA och deras allierade, inklusive Bilderbergsgruppen som sedan länge planerat den flyktingström vi nu ser i bl a Europa och Sverige. De stöder även IS med hjälp så de kan genomföra sina planer, skapa oro och rädsla i världen.

Min källa har också länge varnat for religioner och då att en religion av alla är de mörka krafternas instrument och nu det bekräftats också muslimernas del IS. Allt för mera makt och pengar, ty krig ger klirr i den amerikanska kassan.

Men om vi stannar i Sverige, jo rädsla och oro har även kommit hit med tomma hot om ryssen, en okontrollerad flyktingström och med allt som detta nu medför: ökad kriminalitet, brottslighet i alla dess former, hat, ilska, olika syn på livet, olika kulturer. Men kom ihåg: detta är ej de nyanländas fel, ja jo till liten del men den som bär ansvaret i grunden är vår regering.

Detta vänner är min egen tolkning av den rådande situationen.

Kanalisering inför 2016:

Rädsla och konflikter skapade av personer i ledande ställning kommer bestå och tillta. Aggresion, våld kommer att tillta bland de vanliga medelinvånarna, detta p g a politikers okunskap, oskyldiga blir drabbade.

Väderkaos fortsätter att öka, tillta, med fler kraftiga stormar. Kraftig nederbörd väntas tillta över hela jorden, och detta för att Moder jord måste befria sig från mindre bra energier. Ekonomisk obalans är att vänta, en ny planterad sjukdom kommer sprida rädsla.

Detta låter ej bra men det är den verklighet som väntar befolkningen på jorden och tyvärr även i Sverige.

Men vad du kan göra: fall ej in i den mindre bra energins rädsla utan fortsätt hoppas, tro och framfor allt be bed om en bättre värld. Bed för dig, din familj, för mänskligheten, för allt levande, för Moder jord, världen, universum. Bed om godhet och rättvisa. Ge aldrig upp hoppet om att det goda kommer att segra..

Min nuvarande situation

Jo, jag är ej så aktiv här på hemsidan, men jobbar vidare så gott jag kan med energibalansering och hjälp till fattiga behovande. Jag är sjuk, allvarligt sjuk, och har så varit en längre tid. Förutom värk i hela kroppen p g a tidigare olyckor och sjukdomar så är jag drabbad av allvarlig sjukdom och sjukvården finner ej någon medicin som är verksam för mig så nu, mot deras rekommendationer och varningar, så spelar jag högt med livet som insats och provar olika naturliga blandningar som kommer till mig i meditation. Hoppas det hjälper.

Varje dag är en ny prövning. Jag lider men jag har livslust och livsvilja och har överlevt tidigare mot alla odds. Familj, barn, barnbarn, vänner ger mig styrka till att kämpa vidare. Jag är nöjd med allt vad livet lärt mig, men vill lära mera. Jag är ej rädd för att dö och gå in i nästa livs fas, nej jag är redo när den stunden kommer…

Just nu lever jag varje dag som om den vore den sista och det har gett livet en ny högre mening, och 9 av 10 dagar kan jag säga jag er nöjd med dagen. Så nu är det upp till gudarna att bestämma.  Varför vill jag delge dej detta? Jo kom ihåg att vad du än råkar ut för, hur du än mår, så finns det alltid någon som har det värre. Ge aldrig upp hoppet. Be till gudarna och under kommer att ske.

Jag hoppas vara här och kunna ge en positivare spaning infor 2017 men oddsen för att jag är i denna livsform då är näst intill obefintliga, men hoppet har jag kvar, liksom viljan och tron på att gudarna ger mig en lång tid här…

Ha det gott! Gör alla dagar till fina dagar, tro på det goda och det kommer till dig, mata endast det goda med goda tankar, tag ej in rädslan i ditt liv, ty den är den enda riktigt farliga sjukdomen. Må Gud välsigna dig.

Kram från

Saiba Gote

Resebrev 2015-05-05

Information från bl a meditation och egna funderingar:

Det som nu händer på Moder Jord med jordbävningar i trakterna av moderhjärtat Nepal, Tibet, norra Indien, Himalaya är mycket oroande. Att det skulle komma – och kommer att komma mycket mera, bl a jordbävningar – det visste vi, men så kraftiga just vid Moder Jords kvinnliga energi, moderhjärtat på vår planet, det är verkligen både oroande och illavarslande. Moder Jord gör sig fri från mindre bra energi och samtidigt skriker hon på hjälp.

Så, vänner, MEDITERA OCH BE FÖR VÅR JORD!

Vi visste också att politiker är vårt största hot mot hälsa och välfärd. Nu är vi där med krigshot, våldsamheter, terror i stort sett hela världen p  g a snedvriden politik. Och se på Sverige idag. Jo, visst ska vi ta emot och hjälpa folk från alla länder, men med sunt förnuft kanske hjälpa i närområdet först. Det pyr av ilska i vårt land i dag mot invandrare bl a, men det är politiken som är felet, ej invandrarna. Det farligaste av allt är ändå det styrande folket och det är Bilderberggruppen och dess allierade.

Så vänner, be!

BE, TY BÖN KAN ÖVERVINNA ALLT!

Be för Jorden, för Freden, för Mänskligheten och framförallt för Villkorslös Kärlek.

Jag gör så gott jag kan, men tyvärr sviktar min hälsa och läkarna ger mig ej mycket hopp, men kanske ett år till. Hoppas och tror att bön kan ge mig mera tid.

Kramar, Kärlek och Ljus till er alla från/ Hugs, Love and Light to all of you from

Guru Saiba

Jul- och nyårshälsning 2014-12-19

Som tidigare sagts så är världens politiker den största faran för jorden och dess invånare. Politiker och läkemedelsfabrikanter har till stor del lyckats med det de vill uppnå – att sprida rädsla över vår jord så att människor blir oroliga och därmed även sjuka. Ty är du orolig och sjuk då tänker du inte klart och är lättstyrd. Det ger, tro det eller ej, men det ger klirr i kassan för läkemedelsindustrin och även för politiker och deras maktspel.

Så vänner var beredd på att även din närmaste vän kan göra dig illa, såra dig, bli aggressiv, osv, ty nu för vi en kamp om jordens fortsatta väg i universum. Goda och mindre goda krafter är nu på kollisionskurs med varandra, och det är just detta som våra styrande politiker vill ska hända, tyvärr.

Så vad kan du och jag nu göra för att styra upp detta? Jo, bedja, bedja… Ja, bed för Moder jord och för alla oss som lever här – människor, djur, växter – bed för luften, vattnet, solen, månen, jorden. Bed för fred och kärlek till dig själv och alltet… (men kom ihåg att undvika använda ordet ”inte” i dina böner, ty med det ordet blir allt tvärtom mot vad du tänkt dig).

Lev i kärlek med kärlek till dig själv och allt…

Kram

Saiba Gote

Nyårshälsning 2014-01-01: Ett år av förändring

Hej vänner!

Jag har varit lite frånvarande bl a på grund av olycka, sjukdom och ohälsa. 2014 är en tid för förändring och speciellt vid varje nymåne. Detta år är det bra att börja gå mot nya mål. Fullmåne gör avslut. Varje vecka  är natten mellan onsdag och torsdag samt hela torsdagen extra fin för önskningar och böner, ty då är naturens väsen och krafter som starkast. Årets första nymåne (1 januari) ger ett år av förändring.

Under 2014 och 2015 så kommer översvämningar, stormar och andra naturkatastrofer att fortsätta. Vädret kommer att vara lite upp och ner,  människor kommer att vara vilsna, mer aggressiva och otåliga. Det är helt normalt då allt levande behöver denna tid for omställning och läkande efter 2012 års vibrationshöjningar. Som det nu ser ut, och enligt den information jag fått från Vita Brödraskapet, så kommer allt att börja bli mera ”normalt” vid slutet av 2015.

Vad kan du göra för dig själv och andra? Jo, meditera och bed! Tänd ljus och tänk positivt!

Kram vänner

Gå och lev i kärlek, med kärlek till allt

Good luck!

Saibagote

Kanaliserat 2013-07-25: Varning för ny skrämselinfluensa! 

Lite nyheter som kommit till mig från Vita Brödraskapet:

Läkemedelsindustrin här på vår jord försöker åter skrämma upp oss människor. Ja, de jobbar medvetet eller omedvetet åt de mindre bra elementen på vår planet. Tillsammans med sina egna ekonomiska intressen så är de lättstyrda.

Kom ihåg senaste skrämselattacken, svininfluensan, och även tidigare fågelinfluensan. Båda skapades av läkemedelsindustrin och behandlades med verkningslösa mediciner som skapade svåra biverkningar. Likaså denna gång är ett virus utsläppt  i Asien, bland annat i Kina. Smart, ty i Kina med dess enorma antal invånare sprids smittan fort och några dödsfall kommer på mycket kort tid registreras.

Rädslan har då startat på hela jorden och regeringar köper in mängder av industrins  verkningslösa medicin och börjar massvaccinera. Läkemedelsindustrin klappar händerna och tjänar massor. Med vindarnas hjälp sprids smittan vidare över jorden och industrins forskare hoppas att Indien blir nästa land med mycket stort antal invånare.

Alltså ny skrämselinfluensa på gång. Stärk immunförsvaret, t ex med bär, frukt och grönt, och du kommer att klara dig alldeles utmärkt! Medicinen, som redan finns i stora lager, är näst intill verkningslös!

…och för manipulerat Om-tecken

001_aum1 Om-tecknet, det heliga originalet.

I våra andliga kretsar kommer man från mindre goda krafter försöka placera ut villospår om ”ny andlighet”  med Om-tecknet som symbol. Något omgjort kommer tecknet att kallas Den nya tidens Om.

Varför? Jo, vi alla – shamaner, gurus, noider, alternativbehandlare, alternativutövare, oavsett om det är energier, örter, naturliga kroppsbehandlingar, tro, böner, m m – är tillsammans det största hotet mot mindre bra element och det har de insett nu!

Bön, tanke och tro kan övervinna allt, så var vaksam för den nya tidens OM-rörelser som kommer att dyka upp. De vill vilseleda oss.

En påminnelse från mig:

  • Kom ihåg att när du önskar och ber, använd ej ordet inte ty då blir det tvärt om, för ordet inte finns ej i andevärldarna.
  • Fråga ej varför, ty varför har ej något svar.
  • Vad som än händer, släpp ej in rädslan i dig, ty rädslan är en av de få saker som kan göra oss allvarligt sjuka.
  • Håll fast vid din egen tro och övertygelse. Det finns ej endast en väg, ett rätt, ty allt har två sidor.
  • Lev ditt liv, lev i kärlek, ta vara på dagen, ta emot vad den dig ger, ty det är fröet till morgondagen.

Kram och kärlek till er alla!

Saiba Gote

Kanaliserat 2012-12-05:  Be och meditera för fred!

Kanaliserad information från Vita Brödraskapet mottagen 5 december 2012 av Saiba Gote:

2012-12-20 är all jordens energi på topp och energihöjningen är klar! Översvämningar, stormar och jordbävningar kommer öka ett tag till och många människor går över till andra sidan (dör).

En påminnelse från Vita Brödraskapet: Se upp med vad världens beslutsfattare ställer till med, ty de är det stora hotet mot allt levande på vår jord just nu. Be om fred på jorden, meditera och be, alla och envar, ensam eller i grupp, men det är viktigt att göra det.

Kanaliserat 2012-11-06:  Ny sluttid för reningsprocessen  

Kanaliserad information från Vita Brödraskapet mottagen 6 november 2012 av Saibagote:

Angående Jordens och människornas reningsprosess inför den nya tiden: Den beräknade sluttiden när det gäller energihöjning kommer utan problem att vara uppnådd 2012-12-20, men jorden och allt levande på den kommer att ta lite längre tid. Vänta alltså mera och flera starka reningar i frigörelse genom stormar, vindar, översvämningar, regn, jordbävningar samt oroligheter människor emellan, katastrofer, död. Detta är oundvikligt för att vi ska kunna rädda jorden och människorna på den. Även nya sjukdomar kommer, men de är skapade av människor för ekonomisk vinning.

Be för jorden, universum och framför allt för jordens beslutsfattare ty de är det stora hotet för människorna. Ny beräknad sluttid for reningsprocessen är 2015.

Reserapport 8: Ett rop på hjälp!

Indien 2012-03-28

Hej alla vänner!

En 12-årig tjej i Karnataka, Chima Radhold, behöver din hjälp – nu! Hon är en av de bästa i sin klass och vill gå i skolan, men hennes familj saknar pengar till det i år. Hon har gått 5 år i skolan nu och skulle börjat 6:e klass i juni. Vad behövs? Jo, 2.500 kr. För det får hon undervisning + extra undervisning, en bädd, frukost, lunch, middag och tillsyn dygnet runt, uniform, en utflykt, och får  bo med sina kompisar.

Hjälp mig hjälpa henne!

Arbetskompisar, vänner, zumbagrupper, eller enskilda… alla är välkomna att ge ett bidrag till Biståndsorganisationen Saiba Gote: Bankgiro 299-0299.

Tillsammans fixar vi det!!!

Lite om Chimas familj

Far, mor och sex barn (två pojkar, fyra döttrar), en ganska normalt familj. De tog lån och började bygga ett hus. När väggarna var klara blev pappan sjuk och hamnade på sjukhus. Vilket innebar mera lån. Skulderna växer. Då dör pappan och mamman blir ensam med sex barn och massor av skulder! Ingen drömsituation i Indien. Mamman hamnar i chock och dör nästan, men läkare räddar henne i sista stund. Yngsta sonen dör också och mamman flyttar hem till sina föräldrar med barnen. Hon börjar jobba med allt vad hon finner och börjar betala av på skulderna. Hon beslutar sig för att ge den äldre sonen och yngsta dottern skolundervisning och har klarat det –  tills nu. Nu saknas pengar till barnens helinackordering i 10 månader  – 2.500 kr för 12-åriga Chima som skulle börjat i 6:e klass och 3.000 kr för sonen som skulle börjat i 8:e klass.

Huset som pappan började bygga står som ruin i dag. Mamman har en ryggskada efter en mc-olycka för två år sedan, men kämpar på och vill klara av skulderna. Det har hon gjort i över tio år nu…

VILL DU HJÄLPA?

Sänd ett bidrag till Saiba Gote: BG, 299-0299

TACK!! TACK!!

Reserapport 7:  Jordens reningsprocess fortsätter…

Indien 2012-03-28:

Kanaliserat:

Beträffande jordens uppgradering av energier och frigörelse från oönskade energier, så går allt tidsenligt och utan problem. Målen är uppnådda, men än är det inte över med naturkatastrofer, stormar, översvämningar, jordbävningar osv. Det ingår i denna process och kommer att fortsätta många år ännu. Kom ihag 2012-12-20. Tänd ljus och tacka for allt.

Om biståndsarbetet:

Först lite kort om vad som skett från starten tills idag, ca fyra år:

Första året  – blåögd och utan erfarenhet. Delade ut mat (ris) till vad jag trodde fattiga familjer. Jo, många var fattiga och det var ej lätt, men den tacksamhet och glädje de gav från hjärtat sporrade mig, liksom alla dessa fantastiska möten med alla dessa familjer i deras hem. Baksidan är att alla är ej så fattiga. En del började sälja maten, andra blev arga när jag skar ner och grannar blev arga för att de ej fick något.

Sedan övergick jag till att arbeta med en nyöppnad skola, hjälpte till med uppbyggnaden av den och på sex månader hade vi fått in 40 elever från vad jag trodde var fattiga familjer. Ja, ca hälften var det. Jag jobbade på marknader med information och tiggde pengar.

Det var där jag började inse att något var fel, ty det redovisades betydligt mindre pengar än det kom in. En annan svensk som jobbade för samma skola började kolla upp organisationen och fann att stora delar av pengarna gick till England! Jag avslutade samarbetet omedelbart och blev kort därefter mordhotad av en engelsman, som tillsammans med en indier diktat ihop en historia, sedan kopierat en annan organisation som jobbar på samma sätt och startat sin skola och börjat leva flott.

(Organisationen Elshadda gör mycket gott, men endast för en bråkdel av inkomna pengar, likaså den jag jobbade med, Educator trust, ger god undervisning men ger till barnen bara en bråkdel av vad som kommer in. TYVÄRR)

Jag ändrade lite inriktning och började hjälpa flickor att få gå i skola, stöttade familjer med mat och jag betalade skolmateriel, skoluniform m m. Detta var glädjande men många familjer tog hem sina barn från skolan för att arbeta i hemmet.

Nu har jag funnit något mycket mer tacksamt och roligt. Jag finner främst flickor som vill gå i skola, hjälper dem med uniform och inskrivning, finner sedan europeiska/svenska familjer som vill hjälpa till med det ekonomiska för det barnet. Och detta fungerar bra, barnets familj får lite hjälp fran min organisation med mat, och jag kräver skolcertifikat från familjen som bevis på att barnen går i skola.

Kostnaden per barn i klasserna 1-7 är 2.500 kr/år,  i klasserna 8-9 kostar det 3.000kr/år. Därefter kommer gymnasiet och där varierar kostnaderna.

Att hjälpa en flicka att få gå i skolan är detsamma som rädda henne från slavarbete i något hem, och senare från att bli prostituerad.

Om du har frågor, mejla mig: saibagote@yahoo.se

Ha det gott och lev i kärlek önskar jag dig!

Saiba Gote Sairam Norberg

Reserapport 6: Frekvenshöjningen når sin topp 20 november 2011

Goa, Indien 2011-10-22:

Kanaliserat:

Vi är nu inne i den sista månaden av den stora frekvenshöjningen, som når sin topp 20 november 2011. Energin kommer därefter inte att höjas mera, utan i stället att befästas under 13 månader fram till 20 december 2012. Under den tiden kommer inga större förändringar att ske för oss människor…

Jordbävningar, regn, översvämningar och andra ”naturkatastrofer” ingår i denna process för jordens rening. Även en ny bakterie kommer att drabba många människor, men den är skapad av läkemedelsindustrin och till för att skrämma oss. Var ej rädd!

Det enda som nu oroar lite är att Moder jord drabbats av en ”hjärtattack” med jordbävningar i Moder jords hjärta (Tibet, Nepal och norra Indien), där den kvinnliga kraften på jorden är som starkast. Denna skada är framkallad av mindre vetande personer som mediterar och tror att Moder jords kvinnliga energi flyttat till annan plats på jorden, men den kvinnliga Moder jords energi är och kommer att vara i denna triangel Nepal-Tibet-norra Indien.

Däremot så sprider sig den kvinnliga energin ut över resten av vår Moder jord och den manliga energin försvagas. Detta är nödvändigt nu då vi går in i kärlekens tidsålder med ny energi och ny teknik. Balansen återställs ty den kvinnliga energin är den starkaste och renaste av dem båda.

Lev livet i kärlek med kärlek och låt ej rädslan fånga dig!

Jag har nu varit här i Indien i en månad och på nära håll följt energiförändringen. Förändringen av energi har varit mycket påtaglig här under de senaste tre-fyra åren. Allt är OK med mig, men jag har återigen varit drabbad av sjukdom.

Återkommer med mera information senare.

Lev i kärlek med kärlek!

Kram till er alla! 

Saiba Gote Sairam Norberg  (mitt nya namn)

PS. Om intresse finns så kan jag hålla kurser och föredrag i augusti 2012. DS

Reserapport 5: Ny tid med höga frekvenser 

Goa, Indien 2011-04-20–21: Här kommer mer information till alla intresserade. Informationen i kursiverad stil kommer direkt från säker källa i meditation. Resten är mina egna tankar.

Som tidigare nämnts går vi mot en ny tid, in i oerhört höga frekvenser. Detta medför stora svängningar och omställningar för allt och alla i hela universum. Men vi är programmerade för att klara detta. Ja, alla klarar det!

Om vi stannar vid vår Moder Jorden så har vi redan fått se och känna på lite av vad som händer när frekvenser ändras. Moder Jorden måste få frigöra sig från sådant som stör och förorenar hennes uppgradering. Denna frigörelse/rening ser vi att den pågår genom översvämningar, stormar, tsunamier, vulkanutbrott, jordbävningar, osv. Detta kommer att fortsätta och även bli starkare en tid framöver. Med växter, djur, människor likadant…

Vi tar en titt på oss människor oavsett ras, religion, hudfärg, etc. Ty det är endast yttre ting. Vi är alla ett – ett med varandra, ett med alltet. Alla har vi rött blod i våra ådror. Likt jordens vatten flödar det och förenar oss alla med alltet. 

Ja. vad händer med oss människor nu under denna period av höjda frekvenser… och vad kommer sen??

Jo! Många av oss kommer att dö! Ja, de som dör går alltså hem igen för att planera inför nästa liv. Alla har de själva valt att göra det vid just denna tidpunkt. Många själar vill vara med under frekvenshöjningen för att ta del av den kunskap denna ger till oss. Och alla vi som väljer stanna kvar i detta jordeliv många år till, ja, vi har också valt det för att få ta del av den kunskapen.

Men vad kommer sen då? Jo! Vi går nu på allvar in i kärlekens tidsålder, dvs. förståelse, förlåtelse=kärlek=kunskap. Ja, ny teknik kommer, teknik som lever och verkar mera i samklang med människor, natur, Moder Jord, ja med universum. Bl. a. nya bränslen/drivmedel, nya maskiner/motorer och inte minst ny läkekonst.

Läkekonsten

Vad för sorts läkekonst/medicin/helande? Jo, vi började i naturen med ”naturläkemedel”, dvs. växter och bär med läkande kraft. Bl.a. så har vi kvar riktigt bra kunskap från den tiden i Ayurveda och homeopati samt i healing (energi). Sedan kom kemiska ”läkemedel”.

Varför de kallas läkemedel förstår jag ej, ty de läker ej, de blockerar och tar bort symptom och tyvärr ofta med biverkningar. Dessa kemikalier ger stora vinster och är en liten guldgruva för läkemedelsindustrin. De ger sådana stora vinster så att vi vanliga har svårt att förstå, och som i mångt och mycket: den som har mycket vill ha mer.

Därför skapar denna industri även sjukdomar och rädslor hos männniskorna (några sådana skapade sjukdomar från denna industri är aids, fågelinfluensan, svininfluensan, m.fl.), enbart för att få sälja mera kemikalisk medicin som skapar mera obalans och ohälsa hos allt och alla – människor, växter, djur, Moder Jord, universum.

Denna industri jobbar febrilt med att försöka kopiera föregångarna ”naturens läkemedel”, men som alla förnuftiga förstår så kan ingen kemikalie få naturens läkekraft. Denna industri vill även förbjuda naturläkemedel, dvs. växter och örter, eftersom de hotar denna industris ekonomiska intressen!

Frekvensmedicin – den nya healingen

Nog om detta. Nu kommer ”healingen” åter och den nya ”healingen” är frekvensmedicin. Den är konstgjord och kan aldrig ersätta naturens läkekraft, men den kan hjälpa oss återfinna den – och det utan biverkningar av kemikalier. Men var försiktig och kom ihåg att ingen medicin (oavsett vilken sort) skall användas under längre tid utan endast starta upp läkeprocessen.

Vad är frekvensmedicin? Jo, som namnet säger, och vi har haft den länge men tekniken utvecklas nu. Alla har vi hört talas om rum med ljud, färger, dofter, osv. Sedan har vi frekvensmadrasser, magneter, m.m. och just nu kommer kort (i betalkortstorlek) programmerade mot olika sjukdomar.  Dessa kort, ”hälsokort”, bär man på sig och kroppen börjar läka. Detta utvecklas nu, och inom några år så är de ej större än sim-kortet i din mobil. Vi kommer själva kunna programmera dem och de bärs med fördel i t.ex. läderband runt halsen.

Jag har själv sett och provat ljusterapi, ljudterapi, doftterapi, frekvensmadrasser, vibratormaskiner, magneter, stenar och frekvensmedicinens senaste, ”hälsokorten”. Alla dessa fungerar bra. Och egentligen så är inget nytt. Ja, det är sant. Inget är nytt, endast det naturliga som återkommer med ny kunskap, samlad kunskap, och i ny teknik.

Vilket som är bäst för oss alla? Ja, vad vet jag? Vad tänker/tycker du?

För mig är det uppenbart – en kombination av samarbete mellan dessa alternativ är det bästa. Jag har under några år gått utbildning och behandling med kombinationen ayurveda och homeopati. Helt suveränt!

Jag har tidigare under många år arbetat med och provat naturens läkeskafferi och kombinerat med bl.a. healing. Helt suveränt det med. Tyvärr så har jag sämre erfarenhet av kemikaliska ”läkemedel”. Vad jag rekommenderar? Jo, i första hand naturen, det äldsta och bästa. T.ex. att bara vara och promenera i skogen. Lycka till på din resa!

Energihöjningens tidsplan

Ny information kommer till mig:

Några datum att minnas nu under upptrappningen av universums energier, frekvenshöjningen som pågår och som snart närmar sig sin topp:

Den 20 november 2011 är höjningen färdig. Från detta datum och fram till 20 december 2012 befästs denna energi i oss alla och allt. Därefter kommer den i sakta takt återgå till en något lägre energi. Datumen har en felmarginal på maximalt 8-10 dagar så som är fallet med information från ”Andra dimensioner” beroende på olika sätt att räkna tiden.

Jag ber er alla att se upp för vår största fara nu, beslutsfattarna på vår jord. Ge dem bara fina tankar, ty de håller på att skapa oreda i systemet.

Nästa stora händelse/förändring för oss människor kommer åren 2020-2021. Så tänk positivt! Gör mot andra vad du vill att de ska göra för dig, ty allt vad du ger ut och tänker kommer åter till dig en dag. Så vad vill du ha?

Jag och frekvenshöjningen

En liten berättelse från mitt liv de senaste åren om hur frekvenshöjningen påverkat mig som är healer, vägledare, mästare, guru, shaman – kalla det vad du vill, endast olika namn. Jag är väl insatt i frekvenser, energier och med bra information om universums frekvenshöjning och vad som sker med Moder Jord bl.a.. Jag trodde att detta blir en lätt match för mig, men det blev det inte!

Jag reste till landet det stora där Moderns kraft är som störst på vår jord, Indien (Faderns kraft finns i Peru). Jag, full av manlighet, kom hem. Här fick jag se allt, ja allt. Kor, hästar, oxar, hundar blandat med gamla och nya bilar, motorcyklar. Allt på fina gator, motorvägar, grusvägar och stigar, från stora städer till små byar, rika och fattiga, många religioner och kulturer, men alla och allt levde de i samklang på något konstigt sätt. Mitt liv förändrades här.

Jag studerade folket. Rika som ville ha mer, de var inte lyckliga. De som kommit ut från byn och börjat tjäna pengar, de blev vilsna. De som hade ”ingenting”, de fattigaste, de var lyckliga, ty de hade ej tappat bort sin själ.

Jag studerade dessa människor och även förändringen som kommit i den lilla delstat där jag tillbringat min tid här. Hur korruptionen ständigt ökat hos politiker och polis. Hur kriminaliteten ökat, droger och prostitution bl. a. och i all denna handel med allt så är polisen delaktig.

Människorna som bor här ser på hur myndighetspersonerna gör (likt barn som ser på föräldrarna, och sedan gör de som de gör och ej som de säger). Alla här vet detta och de med pengar vet att de kan göra vad de vill, bara lite muta till rätt personer.

Jag har också sett döden, ja hur människor har dött i trafiken framför näsan på mig. Jag har sett det så många gånger så jag reagerar inte längre på det.

Men nu till dem jag levt med. Fina vänner och kära och deras familjer, hur de har förändrats på endast tre år, men mest det senaste året. Hur de börjat ljuga, stjäla, ta för sig. Smutskastning, hot och osämja. Hur de tappat bort sig själva.

Jag för min del har i perioder mått mycket dåligt mitt i allt detta.  Jag har emellanåt flytt med hjälp av alkohol och droger, intalat mig själv att jag behöver dessa medel för att klara av allt runt mig – med korruption, hotelser, bedrägligt beteende, lögner och död bland vänner och kära. Två fina vänner försökte ta sitt liv inom loppet av en vecka. Flera har tagit sina liva det senaste året. Jag har själv mist min kära.

Misshandel av barn och kvinnor är vardag här och kallas familjeangelägenhet. Denna misshandel har ökat och blivit grövre. Männen dricker mera alkohol och nu börjar även kvinnorna fly med dess hjälp. Barn lämnas åt sitt öde. Stölder, förtal av vänner ökar.

Hjälporganisationer, truster som säger sig vilja hjälpa utsatta, de skapar problem för dessa först. Sen kommer gåvor och bidrag och då ger de hjälp, men endast med ett litet belopp. Största delen hamnar i deras egna fickor. Även detta har jag sett på nära håll, hur en trust har splittrat familjer med polisens hjälp, för att senare ”ge hjälp” till dessa utsatta, ty det ger klirr i kassan med hjälp av volontärarbetare.

Även jag blev vilsen i denna värld. Men jag insåg det inte förrän denna natt då jag i meditation fick starka tillrättavisningar om att nu gå ut till folket och visa vad jag lärt. Ja, det är så att i detta livet har jag valt att inte vara duktig på att läsa och skriva. Jag har valt att själv få uppleva min kunskap och visdom, att själv få lära ur livets alla faser – alltså att gå i livets hårda skola.

Min själ var redo för allt, inklusive energihöjningarna som pågår, men min kropp, efter allt den utsatts för, och mitt huvud, efter allt det sett och upplevt, var inte så redo som jag trott. Därför har jag dragits till mindre önskade situationer av krafter som ej ger så mycket gott.

Jag ångrar inte något jag gjort. Det har gett ytterligare god kunskap. Det har gjort ont på alla plan – fysiskt (efter trafikolycka), känslomässigt efter vänners svek och bortgång från jordelivet – men jag har själv valt det och nu vaknat upp igen.

Jag lyssnade till huvudet, tanken. Jag kände ej efter med kroppen. Jag glömde bort att lyssna på min själ. Jag levde i en lögn till mig själv.

Nu har jag vaknat upp igen, återtar nu kontrollen över mitt liv, och det kommer nu att åter ändras till det bättre. I mycket snabb takt kommer kärleken åter på alla plan och i alla former.

Det säger mig min lärare denna natt, Shirdi Saibaba. Han säger detta samt något om att hans son ger till mig vad jag behöver (men vad det är förstår jag ännu inte).

Vad vill jag säga dig med detta? Jo, om du inte mår så bra och du känner dig vilsen, glöm inte bort att lyssna till din själ, till ditt hjärta. Ty din själ den vägleder dig, den hjälper dig. Din själ det är du och själen den ljuger aldrig.

Tänk positivt! Även när sorgen och mörkret är som starkast så finns alltid ljuset där med dig. Se ljuset. Följ det. Längta till det och du kommer att få din belöning.

Gå i kärlek. Lev i kärlek.

Lycka till önskar jag, Saiba Gote, dig.

Reserapport 4: Stor förändring börjar 20 oktober 2010

2010-10-01: Här i Indien håller nu monsunen på att klinga av, mest regn nattetid nu och värmen kommer. I meditation har följande kommit till mig från en säker källa som jag vill förmedla till er alla:

Onsdag 20 oktober 2010 och framför allt natten till 21 oktober är en dag för balansering och start för en större förändring av allt levande, så tänd ett ljus eller flera denna dag och meditera, önska och bed för universum, världen, jorden, solen, vinden, vattnet, månen, elden, järnet, träden, alla växter, alla djuren, alla naturväsen, alla från andra planeter och solsystem, ja meditera för alla människor i hela världen, för alla systrar och bröder, för allt levande och inte minst för dig själv. Kom ihåg att vi alla är ett – du, jag, vi alla är som celler i en helhet, ja i alltet. Önska, bed och meditera denna dag, ty denna dag är mycket speciell. Tacka för allt, ty nu kommer förändring för allt och alla och på alla plan. Denna dag den 20 oktober 2010 startar resan mot en ny tid, en underbar tid som nu kommer, och denna förändring tar 14 månader att genomföra och avslutas således den 20 december 2011, då från den dagen vi alla lever i kärlek, med kärlek, ty vi alla och allt är kärlek.

Ha det gott, lev i kärlek, ty du är kärlek.

Jag finns med dig och för dig.

Kram från

Saibagote

Reserapport 3: Åter till Sverige!

Jag och de indiska barnen i slumskolan som jag hjälpt till att bygga.

2010-06-22: Jag är nu tillbaka i Sverige sedan två veckor, men jag är totalt slut efter mycket arbete och nio veckors sjukdom med hög feber och därefter magproblem på grund av medicinerna. Min kropp går därför på sparlåga just nu. Min ledsagare, lärare och guide, Saibaba Shirdi Saibaba, har testat mig hårt och lärt mig mycket de senaste två åren. Det som började komma till mig i mitt livs skola 2008 har bara blivit starkare och jag försöker leva efter dessa insikter.

Under tiden i Indien har jag hjälpt behövande fattiga med mat samt varit med och byggt upp en skola i slummen. Skolan har idag ett 40-tal elever.

Jag har haft problem med att förmedla bilder från mitt arbete eftersom en kamera blev stulen och en kamera pajade och massor av bilder alltså försvann. Men några bilder är räddade och här nedan ses några av dem.

Den nybyggda skolan i slummen.

Barnens västar med adress till saiba gotes webbsida.

Jag i arbete.

Tiggarvänner.

Lycka är en egen boll.

12 år, på väg hem med ved till köket.

Jag med byns kloke man.

Hem för en hel familj.

Bostad.

Bostad.

Liten restaurang.

10 år och klarar nästan allt, t ex laga mat åt familjen.

Julglass åt alla.

Matpåsar till fattiga: Ris och frukt.

Min ledsagare, lärare och guide, Saibaba Shirdi Saibaba.

Havsnivån stiger och sandstranden eroderas. För att rädda bostäderna byggs fördämningar.

Reserapport 2: Kanaliserat

2010-03-18: Jag har varit sjuk men återhämtar mig och jobbar nu vidare  i Indien med bistånd.

Meddelandet här nedan kom i meditation, en ren klar kanalisering, och de vill att det sprids. Så därför sätter jag in det på min hemsida för att fritt kopieras och spridas vidare.

Göte

2010-03-16: Kanaliserat från Den högsta gudomliga Trefaldigheten

Tack till alla som medverkat till att vi nu med god marginal klarat att få med allt levande på jorden in i den frekvensbana som jorden nu befinner sig i. Från idag vet vi med säkerhet att frekvenshöjningen som pågår ej kommer att skada utan endast medföra att vi går in med ny teknik i samklang med kärleken som sprids, kärlekens ljus.

September 2006 var allt levande uppgraderat till att kunna mottaga och sända energi i tolv stycken huvudchakran från att tidigare under lång tid använt sju sådana.

Vi tackar åter alla som med kärlek hjälpt oss komma in i rätt fas med energierna, som 2011–2013 når sin topp innan de återgår till litet lägre frekvens igen…

Naturligtvis kommer jorden behöva frigöra sig från oönskad smog med hjälp av översvämmningar, stormar, jordbävningar och liknande, men detta är en naturlig renings- och frigörelseperiod. Många människor och djur kommer att lämna jorden under denna rening för att återvända hem och planera för nästa livsperiod på jorden.

2021–2022 kommer nästa större krisperiod, så börja sända tankar att klara även denna. Tänk på jordens mänskliga beslutsfattare , hjälp dem att vakna upp. Vi återkommer om det. Allt klart för denna gång.

Reseapport från Indien

2010-01-27: Just nu jobbar jag med utdelning av mat till fattiga behövande, det varierar från en till tio familjer. Jag ställer krav och undervisar vid min hjälpinsats för de fattiga. Om t ex mannen dricker alkohol blir det ingen fortsatt hjälp från mej. Jag lär kvinnorna att efter jobbet först gå till marknaden och köpa mat och sedan gå hem. Det gör att det inte finns så mycket pengar att dricka upp! Det fungerar bra. Nästa krav är att minst ett barn i familjen ska ha undervisning. Finns det flickor i familjen så är mitt krav att flickan ska ha undervisning om jag ska fortsätta hjälpa dem med mat, etc., alltså inga stora krav.

Mitt andra projekt har varit att hjälpa till att starta upp en skola. Min hjälp är information till människor på bl a marknader samt praktisk och ekonomisk hjälp till barnen i skolan. Vi simmar och leker vid stranden på fredagar och vi har fixat skolgården tillsammans med Olle från Sverige.

Men nu saknas pengar..! Jag hoppas därför på mer hjälp från underbara, givmilda svenskar och jag garanterar att 100 procent kommer till de behövande. Jag betalar ur egen ficka för transporter m m. Tack för din hjälp!

Läs här om hur du ger stöd till biståndsorganisationen Saiba Gote.

Kram, kram

Göte

Annonser

%d bloggare gillar detta: